OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 
 

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja  putničke agencije Safari Brač i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. U općim uvjetima  detaljnije se preciziraju odnosi putničke agencije obrta Safari Brač i putnika prilikom kupnje i konzumacije turističkih aranžmana I izleta u ponudi agencije.

 

UVJETI REZERVACIJE:
Obrt Safari Brač,  može primiti predujam od 20% ukupnog troška programa, prije nego što rezervacija postaje važeća. Ostatak iznosa plativ je 30 dana prije dolaska ili u slučaju organiziranih izleta, nakon samog izleta. Rezervacija nije potvrđena, u slučaju da nije uplaćen predujam. Dostupnost i cijene podložni su promjenama dok se uplata ne primi.

 

OTKAZ REZERVACIJE
Ako otkažete rezervaciju 60 dana i dulje prije dolaska, vratit ćemo vam 50% predujma (20% od ukupnog iznosa).
Ako otkažete rezervaciju 60 – 31 dan prije dolaska, zadržat ćemo cijelokupni predujam koji ste platili.
Ako otkazujete rezervaciju 30 dana ili manje na datum dolaska, zadržat ćemo puni iznos koji ste platili.
U slučaju da obrt Safari Brač treba otkazati rezervaciju putovanja, vratit ćemo vam unaprijed plaćenu cijenu za putovanje.
Zadržavamo pravo promijene itinerera zbog neočekivanih okolnosti (vremenske promjene i slično …). Ne vršimo povrat sredstava za bankovni prijenos ni naknade za kreditnu karticu.

 

POVRAT
Žao nam je što se povrati ne mogu izvršiti za bilo koji neiskorišteni dio programa ako je program već započeo.
Naši vodiči  imaju pravo isključiti iz ture bilo koju osobu ako ustanovi da je osoba konzumirala alkohol i da nije sposobna za sigurno sudjelovanje na našoj turi ili ako procjene da bi ta osoba mogla naštetiti sigurnosti ture ili ostalih članova na turi. U takvom slučaju neće se vršiti povrat sredstava za isključene osobe. obrt Safari Brač ne prihvaća nikakvu odgovornost bilo koje prirode za djela ili propuste, bez obzira na to jesu li zanemarive ili ne, onih pružatelja usluga nad kojima nemamo izravnu kontrolu.
Ne prihvaćamo odgovornost u ugovoru ili u krivičnom djelu (neispravno djelo) za bilo kakvu ozljedu, štetu, gubitak, kašnjenje, dodatne troškove ili neugodnosti koje su izravno ili neizravno prouzročene silom događaja koji su izvan naše kontrole ili koji se ne mogu spriječiti razumnom marljivošću s naše strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na rat, građanske poremećaje, vatru, poplave, neuobičajeno teške vremenske uvjete, Božje djelo, vladine ili bilo koje druge vlasti, nesreće ili neuspjeh strojeva ili opreme ili industrijske akcije. U slučaju spora, nadležan je sud u Splitu, Hrvatska.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dragovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje paketa ili dijela paketa putnog osiguranja. Ukoliko putnik zatraži navedeni paket, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se osobni podaci i fotografije s putovanja mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Agencije osigurava svoje putnike sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Potpisom ugovora i uplatom putnici su osigurani policom osiguranja od odgovornosti.
Safari Brač doo preporučuje kupnju putničkog osiguranja kako bi se zaštitila Vaše ulaganje.

 

PLAĆANJE
Korisnik naručuje proizvod ili proizvode putem elektroničkog obrasca. Svaka osoba koja naručuje barem jedan proizvod, pružajući tražene informacije i slanje narudžbe putem internetske stranice www.explorebrac.com, smatra se kupcem.
Cijene tura uključuju planiranje, rukovanje i operativne troškove. Svaki dodatni trošak programa, kao što su dodatni transferi, ulaznice ili bilo koja druga vrsta usluga, moraju biti plaćeni u trenutku kupnje.
U program putovanja nisu uključeni osobni i drugi troškovi kao što su savjeti, pranje rublja, računi i usluge koje nisu opisane u fakturi.

 

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda agencija obrt Safari Brač, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Opći uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na mrežnim stranicama www.explorebrac.com. Sve reklamacije glede kvalitete i ponude putnik može prijaviti predstavniku agencije za vrijeme putovanja ili najkasnije osam dana po završetku istog i to u pisanom obliku. Reklamacije koje ne stignu u tom obliku ili stignu nakon tog roka neće se uzimati u razmatranje. Dok agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 30 dana po primitku prigovora-reklamacije, korisnik aranžmana odriče se posredovanja bilo koje druge osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviša naknada po prigovoru može doseći 50 % cijene aranžmana, te se putniku isključuje svaka mogućnost naknade idealne štete. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo klijente da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu:

 

SAFARI BRAČ

Obrt za ugostiteljstvo, usluge i turistička agencija

Vl.Tino Mirić

OIB: 19316441927

Škrip, Ravnica 2

e-mail: info@milnarski.com; info@explorebrac.com

 

Safari Brač se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u zakonskom roku od dana zaprimanja prigovora.

Osiguranje od opće odgovornosti:
Ugovoreno kod Wiener osiguranje, Vienna insurance group d.d. Slovenska ulica 24, 10 000 Zagreb,  Polica br. 1322-00041645

 

TVRTKA: 

SAFARI BRAČ
Obrt za ugostiteljstvo, usluge i turistička agencija

Vl.Tino Mirić

OIB: 19316441927

Škrip, Ravnica 2

MATIČNI BROJ OBRTA: 97859869

Upisan u Uredu državne uprave Splitsko dalmatinske županije
HR8524020061140320022i