ZAŠTITA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Safari Brač putnička agencija web štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Safari Brač putnička agencija se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika ili ako je tako Zakonom propisano.

Safari Brač putnička agencija web može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Safari Brač putnička agencija web koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd.

Safari Brač putnička agencija web obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati. 

Safari Brač putnička agencija web se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.